Prekės pristatymas ir atsiėmimas

 

1. Visais žemiau išvardintais atvejais, apie norimą prekės gavimo - atsiėmimo būdą, UAB "Bel canto" darbuotojus pirkėjas turi informuoti prekės užsakymo metu, suteikdamas visą papildomai reikalingą informaciją.

2. Užsakyta prekė, kai ji yra UAB "Bel canto" sandėlyje, paruošiama ir perduodama krovinių gabenimo įmonei per 1-3 darbo dienas po to, kai iš banko gaunamas patvirtinimas apie pirkėjo atliktą pilną užsakytos prekės sąskaitos apmokėjimą. Prekės pristatymą vykdo krovinių gabenimo įmonė UAB "Nėgė". Prekė (siunta), pirkėjo nurodytu adresu, pristatoma sekančią darbo dieną po jos perdavimo krovinių gabenimo įmonei.
UAB "Bel canto" neatsako už prekių pristatymo vėlavimą dėl krovinių gabenimo įmonės ir(ar) trečiųjų asmenų kaltės.

3. Be atskiro susitarimo, prekės nesiunčiamos į Kuršių neriją ir už Lietuvos ribų.

4. Prekė gali būti siunčiama bet kurią savaitės dieną, jei ji krovinių gabenimo įmonei yra darbo diena. Dėl prekių pristatymo įprastą šeštadienį tariamasi atskirai.

5. Siuntos pristatymo dieną, gavimo vietoje privalo būti prekę priimantis asmuo. Po prekės perdavimo krovinių gabenimo įmonei, pirkėjas, paskambinęs UAB "Nėgė" nemokamu telefono numeriu 8-700-55101 ir nurodęs siuntos duomenis, gali susitarti dėl tikslesnio siuntos pristatymo laiko.

6. Krovinių gabenimo įmonės atstovui pristačius siuntą, pirkėjas ar kitas siuntos gavėjas, kartu su vežėjo atstovu, privalo patikrinti jos būklę. Pastebėję siuntos pakuotės išorinį pažeidimą, privalo patikrinti ir pakuotės viduje esančio daikto būklę. Nustačius, kad pažeistas ir viduje pakuotės esantis daiktas, surašomas laisvos formos aktas apie siuntos išorės ir pakuotės viduje esančio daikto pažeidimus. Aktą pasirašo jį surašęs asmuo ir vežėjo atstovas. Siuntos gavėjas pažeidimo faktą privalo pažymėti ir siuntos važtaraštyje. Siuntos gavėjui siuntos važtaraštį pasirašius be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti UAB "Bel canto" darbuotojus apie užfiksuotus siuntos išorės ir pakuotės viduje esančio daikto pažeidimus.

7. Pirkėjas apmokėjęs užsakytos prekės sąskaitą išankstiniu pavedimu ir gavęs apmokėjimo patvirtinimą, užsakytą prekę gali gali pasiimti iš UAB "Bel canto" parduovės sandėlio pats, savo lėšomis, užsakęs prekės transportavimo paslaugą pas jam priimtiną vežėją. Prekė pasiimama per 10 darbo dienų nuo prekės sąskaitos apmokėjimo dienos, jei dėl to nebuvo susitarta kitaip.

8. Pirkėjas, apmokėjęs užsakytos prekės sąskaitą išankstiniu pavedimu ir gavęs apmokėjimo patvirtinimą, užsakytą prekę gali gali pasiimti iš UAB "Bel canto" parduovės sandėlio savo transportu. Prekė perduodama tik prekės tikrąjam pirkėjui pateikus asmens dokumentą, o įmonės atstovui dar ir įmonės įgaliojimą paimti prekes. Prekė pasiimama per 10 darbo dienų nuo prekės sąskaitos apmokėjimo dienos, jei dėl to nebuvo susitarta kitaip.