- Apie elektronikos atliekas.

Informacija vartotojams apie elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų, senų baterijų, ir akumuliatorių surinkimą, ir  tvarkymą.

Šis specialus ženklinimo simbolis (perbrauktas konteinerio ženklas) ant baterijų, akumuliatorių ir EEĮ gaminių (garso stiprinimo ir atkūrimo aparatūros, vaizdo atkūrimo įrenginių, viryklių, šaldytuvų, kompiuterių, elektroninių žaislų, lempų ir pan.) nurodo, kad tokių gaminių atliekų surinkimas turi būti vykdomas atskirai, nemaišant su komunalinėmis (buitinėmis) atliekomis. EEĮ vartotojai privalo seną ar sugedusią EEĮ nuvežti į stacionarias EEĮ surinkimo aikšteles, kurios įrengtos visoje Lietuvoje. Pirkdami naują EEĮ prekę, vartotojai turi teisę tos pačios paskirties seną prekę priduoti nemokamai prekės pirkimo vietoje. Atiduotos atliekos bus saugiai ir tinkamai sutvarkytos.

Lietuvoje EEĮ atliekos yra sparčiai didėjantis atliekų srautas. Elektros ir elektroninėje įrangoje yra itin pavojingų medžiagų, kurios, netinkamai tvarkant EEĮ atliekas, kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką iš netinkamai tvarkomų EEĮ atliekų, šios medžiagos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis, todėl labai svarbu EEĮ atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto ir saugiai sutvarkyti. Nebetinkama naudoti, nereikalinga EEĮ turi būti surenkami atskirai ir perduodama atliekų tvarkytojams saugiam šių atliekų sutvarkymui. Tokiu būdu yra saugoma aplinka ir tausojami gamtos ištekliai. Šalinant EEĮ atliekas sąvartynuose kartu su komunalinėmis atliekomis pavojingomis medžiagomis teršiama aplinka, netenkama iš EEĮ galimų gauti vertingų antrinių žaliavų. Įmonės ir gyventojai, rūšiuodami EEĮ atliekas bei priduodami nebetinkamą naudoti EEĮ jų surinkimo vietose, gali ženkliai prisidėti prie EEĮ atliekų surinkimo ir perdirbimo didinimo. Labai svarbu, kad netinkama naudoti EEĮ prieš priduodant ją tvarkymui nebūtų ardoma, nes ją ardant, aplinka gali būti užteršta žmonių sveikatai pavojingomis medžiagomis.

Pažymėtų specialiu perbraukto konteinerio ženklu, senų, išnaudotų baterijų ir akumuliatorių negalima šalinti kartu buitinėmis atliekomis. Juos reikia atskirai surinkti, tam, kad juose esančias pavojingas medžiagas būtų galima nukenksminti, o naudingas - perdirbti. Taip yra išgaunamos žaliavos, kurios panaudojamos naujų prietaisų ar daiktų gamybai tausojami žemės ištekliai, saugoma aplinka. Senose baterijose ir akumuliatoriuose yra pavojingų sveikatai ir gamtai medžiagų. Netinkamai išmetus senus elementus, kenksmingos medžiagos pasklinda aplinkoje. Sunkieji metalai, rūgštys, pavojingos medžiagos, pažymėtos specialiais cheminiais simboliais (Hg, Cd, Pb) garuoja ar susigeria į dirvą ir vandenį, o vėliau, kartu su oru ar maistu, patenka į žmogaus organizmą, sukeldami negalavimus, ligas, apsigimimus, psichologinius sutrikimus.
Elkitės atsakingai išeikvotas baterijas ir akumuliatorius atneškite į jų surinkimo vietas. Atliekas galite nemokamai palikti baterijų ir akumuliatorių pardavimo vietose, pristatyti į savivaldybių stambiagabaričių atliekų aikšteles, didelius prekybos centrus, Lietuvos pašto skyrius.

Kviečiame visus vartotojus nebūti abejingais, rūšiuoti įmonėje bei namuose susidarančias atliekas, atsikratyti jomis tinkamai, neteršiant aplinkos bei tausojant gamtą.